Föreläsningar

Vill ni att er verksamhet ska bli den superkraft som den har potential att vara ?

20 % av alla barn och ungdomar i Sverige lever med föräldrar som missbrukar eller mår psykiskt dåligt och 10 % lever med våld i hemmet. Detta innebär att den statistiken även gäller i er förening, på er skola eller i er verksamhet. Det är viktigt att förstå att individerna inte bara är idrottare i er förening, elever på er skola eller anställda i ert företag. De är människor som tar med hela sina liv in i er organisation och som behöver bli sedda utifrån deras förutsättningar.

Idrottsföreningar

Första alternativet är en föreläsning för styrelsemedlemmar, tränare & idrottsföräldrar. Denna föreläsning är till för att föreningen ska kunna skapa ett långsiktigt arbete för att stötta och hjälpa de barn och ungdomar i föreningen som verkligen behöver det. En utbildning som skapar möjlighet för er förening att bli den superkraft som idrotten har potential att vara. Ett annat alternativ är att rikta föreläsningen direkt till aktiva som är över 13 år. Detta för att få en direkt igenkänning hos ungdomarna, och en förståelse för att de inte är ensamma i sin situation. Dessutom en förståelse i att missbruket inte är deras match att spela. Lagkompisar får genom föreläsningen mer förståelse och rekommendationer i hur de kan stötta sin vän.

Skolor / Utbildningar

En föreläsning till lärarnas utbildningsdag, för att ge de anställda ytterligare kunskap om strategier för att vara en trygg, nykter och utvecklande miljö för det 5 - 6 maskrosbarn som finns i varje klass. Självklart finns det möjlighet att boka en föreläsning som riktar sig direkt till eleverna, rekommenderad ålder från 13 år.

Föreläsningen passar lika bra till högskoleutbildningar, så som socionomprogram, vårdutbildningar, förskolelärare -/lärare eller tränarutbildningar.

Näringslivet / Företag

Alla maskrosbarn blir en dag vuxna och befinner sig då på en arbetsplats. Det är inte alltid lätt att prestera på topp i arbetet, samtidigt som man har en förälder, partner, barn eller bästa vän som har missbruksproblem. Denna föreläsning ger möjlighet till större förståelse bland kollegor och chefer, gällande hur det är att vara anhörig. En förståelse som är guld värd för den anhöriga. Efter föreläsningen blir det lättare för bolaget att sätta upp strategier som ökar möjligheten till välmående och prestation bland anställda.