Podcast

Inte min Match – podcast med gäster är podden där olika framgångsrika personer intervjuas kring frågan hur det är att vara anhörig till någon som missbrukar, lider av psykisk ohälsa eller utför våld i hemmet. Syftet är att bryta tystnadskulturen kring ämnet och lyfta vilka positiva & negativa effekter föreningar, skolor & arbetsplatser har haft på podcastens gäster.